ArcelorMittal
Biblioteka

Poradnik Projektanta "Konstrukcje Stalowe w Europie"

Konstrukcje Stalowe w Europie

work carried out with a financial grant from the Research Fund for Coal and Steel of the European Community

 

Zaprezentowany "Przewodnik Projektanta" zawiera serię tematycznych dokumentów technicznych mających na celu ułatwienie zastosowania EUROKODÓW przy projektowaniu obiektów ze stali.

Przewodniki te mogą być wykorzystane przez  producentów  konstrukcji stalowych oraz biura projektowe a kilka z nich, opisujących zalety użycia stali, znajdzie również zainteresowanie wśród architektów.

Przewodniki te są ogromnym źródłem wiedzy dla projektantów stosujących EUROKODY.

Przewodniki te opisują dwa typy obiektów:

1. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe (MSB)

 • Part 1: Poradnik architekta
ENESPLRU
 • Part 2: Projekt koncepcyjny
EN

ES

PLRU
 • Part 3: Oddziaływania
ENESPL
 • Part 4: Projekt wykonawczy
ENESPL
 • Part 5: Projektowanie połączeń
ENESPL
 • Part 6: Inżynieria pożarowa
ENESPL
 • Part 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji
ENESPL
 • Part 8: Opis kalkulatora do obliczania nośności elementów konstrukcyjnych -> (Excel file)
ENESPL
 • Part 9: Opis kalkulatora do obliczania nośności połączeń prostych  -> (Excel file)
ENESPL
 • Part 10 :Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania belek zespolonych
ENESPL
 • All Parts (ZIP file) 
ENESPL

2. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe (SSB)

 • Part 1: Poradnik architekta
ENESPL
 • Part 2: Projekt koncepcyjny
ENESPL
 • Part 3: Oddziaływania
ENESPLFR
 • Part 4: Projekt wykonawczy ram portalowych
ENESPLFR
 • Part 5: Projekt wykonawczy kratownic
ENESPLFR
 • Part 6: Projekt wykonawczy słupów złożonych
ENESPLFR
 • Part 7: Inżynieria pożarowa
ENESPLFR
 • Part 8: Przegrody zewnętrzne budynku
ENESPL
 • Part 9: Wprowadzenie do oprogramowania komputerowego
ENESPL
 • Part 10: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji
ENESPL
 • Part 11: Połączenia zginane
ENESPL
 • All Parts (ZIP file)
ENESPLFR