ArcelorMittal
Centrum Pobierania

Oznaczenie CE HISTAR

› Europejska Aprobata Techniczna (ETA-10/0156 of 11 December)

 

› Ceryfikat Zakładowej Kontroli Produkcji (0769-CPR-VAS-00651-1)