ArcelorMittal
Centrum Pobierania

Rozwiązania Zespolone

Belki & SlimFloor

 • ArcelorMittal Beams Calculator
  Calculation of steel, partially encased, composite, or integrated beams (SFB, IFB type A and B) in cold and fire conditions. The software complies with Eurocodes 3 and 4 and the current state-of-the-art regarding the calculation of integrated beams.
  Setup ABC version 3.49

  

  

Slim-Floor Beams

 • ArcelorMittal Composite Slim-Floor Beams CoSFB:
  Calculation of composite integrated beams (SFB) in cold condition. The software fully complies with "Zulassung-CoSFB-Betondübel z-26.4-59".

Belki

 • ArcelorMittal Construction Phase ACP for composite solutions
  Program do wymiarowania belek w fazie montażowej. Weryfi kacja wyboczenia giętno – skrętnego w trakcie montażu.
   

Setup ACP version 1.0.2

   

   

Słupy

 • ArcelorMittal-CTICM Columns Calculator A3C
  Wymiarowanie przekroju stalowego na zginanie i ściskanie osiowe.
  Setup A3C version 2.93