ArcelorMittal
Centrum Pobierania

Zrównoważony rozwój

  • AMECO

    Oprogramowanie AMECO służy do oszacowania cyklu życiowego konstrukcji nośnych budynków lub mostów zespolonych, z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko naturalne a w szczególności zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych.

    Program oparty jest na założeniach Procesu Oszacowania Żywotności zgodne z ISO 14040 oraz 14044 + EN 15804 (with evaluation of impacts: Global Warming Potential (GWP), Primary Energy Consumption (PEC), Acidification & Eutrophication potential, Water consumption,... )

    Ameco 3 is an extension of Ameco (version 2), which proposes to take into account the use phase of the building. It allows the estimation of energy needs for a variety of the building systems (heating, cooling…). Their calculation is based on several international norms such as ISO-13370, ISO-13789 and ISO-13790 as well as on European norm (EN 15316). The extension of the use phase is only available for buildings.

    Ameco 3 is available in 16 European languages.

   

Setup AMECO v3.02