ArcelorMittal
Produkty i usługi

Konstrukcje zespolone

Zespolone konstrukcje stalowo-betonowe charakteryzują się mechanicznym łączeniem profilu z płytą betonową w celu optymalizacji materiałów. Co więcej, betonowa płyta zbrojeniowa,  która już działa jako pozioma powierzchnia nośna, pracuje  jako element ściskany konstrukcji zespolonej. Zwiększa to zarówno opór jak i sztywność belki, która znajduje się w strefie rozciąganej

Beton i stal można ponadto wykorzystywać do wykonania słupów zespolonych z różnego rodzaju profili.

W przypadku budynków wysokich, słupy zespolone (profile pokryte betonem zbrojonym) przyczyniają się nie tylko do ochrony przeciwpożarowej, ale także do przenoszenia obciążeń pionowych, w rezultacie czego zapewniają stabilność konstrukcji oraz znacznie redukują przekrój i liczbę stosowanych słupów.

Kształt dwuteownika umożliwia wypełniane betonem przestrzeni pomiędzy stopkami przed dokonaniem montażu na budowie  co eliminuje koszty szalunku. Technika ta pozwala na pozostawienie  części powierzchni metalowych widoczne dla celów architektonicznych.

Konstrukcje zespolone zapewniają niezrównane korzyści przy obciążeniach sejsmicznych.

Mega columns with 4 encased steel profiles

Composite mega columns of tall buildings are currently designed with continuous built-up sections, welded in the fabrication shop and spliced on the job site without any prequalified welding procedure. This leads to highly restrained welds and splices which, under severe dynamic loadings, will likely crack before exhibiting any ductile behavior. These tall buildings have not been submitted to severe earthquakes, but it will happen. The 1994 earthquake in Northridge, California, taught us that welding procedures, beam-to-column connections and column splices have to be as simple as possible to properly and reliably work as anticipated.

Using multiple rolled sections encased into concrete is the solution for increasing the safety of tall buildings. It leads to less welding, less fabrication works and reliable simple splices which have been used for decades in high-rise projects.

AISC allows engineers to design composite sections built-up from two or more encased steel. But, it doesn’t explain how to perform and check the design. Those papers offers a method to do it. The method is explained by means of design examples covering combined axial compression, bending and shear.

  • Design examples combined axial compression, bending and shear in metric units PDF
  • Design examples combined axial compression and bending in imperial units PDF
  • Design examples combined axial compression and shear in imperial units PDF