ArcelorMittal
Ürünler ve Hizmetler

Kompozit yapılar

Kompozit çelik-beton inşaat, malzemeyi en iyi şekilde kullanmak için profilin beton döşemeye mekanik olarak bağlanmasını içerir. Düşey yükleri taşıyıcı düzlem olarak çalışan betonarme döşeme aynı zamanda kompozit sistemin basıya çalışan elemanı olarak da davranarak eğilme ve çekme elemanı olan çelik kirişin dayanım ve rijitliğini de artırır.

Benzer şekilde beton ve çelik kolonlarda da çok çeşitli şekillerde kompozit olarak kullanılabilir .

Çok katlı binalar sözkonusu olduğunda kompozit kolonlar (betonarme kaplanmış profiller) sadece yangın dayanımına katkıda bulunmakta kalmaz aynı zamanda düşey yüklerin aktarılmasına da ek katkıda bulunarak yapının dayanımını arttırır ve gerekli kolon kesit ve sayısını büyük ölçüde azaltır.

H kesitlerin boşluklu oluşu sayesinde montajdan önce başlıkların arasına kalıp kullanmadan beton doldurulabilir. Bu teknik, mimari nedenlerle metal yüzeylerin kısmen görünür bırakılabilmesine de olanak sağlar.

Kompozit yapılar sismik yüklere maruz kaldığında eşsiz özellikler sağlar.

Mega columns with 4 encased steel profiles

Composite mega columns of tall buildings are currently designed with continuous built-up sections, welded in the fabrication shop and spliced on the job site without any prequalified welding procedure. This leads to highly restrained welds and splices which, under severe dynamic loadings, will likely crack before exhibiting any ductile behavior. These tall buildings have not been submitted to severe earthquakes, but it will happen. The 1994 earthquake in Northridge, California, taught us that welding procedures, beam-to-column connections and column splices have to be as simple as possible to properly and reliably work as anticipated.

Using multiple rolled sections encased into concrete is the solution for increasing the safety of tall buildings. It leads to less welding, less fabrication works and reliable simple splices which have been used for decades in high-rise projects.

AISC allows engineers to design composite sections built-up from two or more encased steel. But, it doesn’t explain how to perform and check the design. Those papers offers a method to do it. The method is explained by means of design examples covering combined axial compression, bending and shear.

  • Design examples combined axial compression, bending and shear in metric units PDF
  • Design examples combined axial compression and bending in imperial units PDF
  • Design examples combined axial compression and shear in imperial units PDF